O karateu

Karate nije samo oblik samoobrane, već je prvenstveno borilačka vještina i sport koji pruža priliku za prihvatanje zdravog i uravnoteženog načina života. Ovaj sport ima pozitivan učinak na razvoj ličnosti, a osobe koja se odmalena bave karateom, već u ranijoj životnoj dobi steknu i razviju radne navike i samodisciplinu. Karate, takođe, ima pozitivnu ulogu i u emocionalnom razvoju djece olakšavajući im socijalizaciju, dok bavljenje karateom daje idealnu pretpostavku za razvijanje pozitivnih psihofizičkih osobina kod mladih ljudi, posebno u školskom uzrastu.

Kao sport i borilačka vještina, karate potiče samodisciplinu i razvija koncentraciju i svijest. Iako trening karatea traži puno discipline, njegova interaktivna narav nudi temelj za učenje i vježbanje životnih vještina poput skromnosti, uzajamnog poštovanja, iskrenosti i pozitivnog razmišljanja. Sve to, uz poštenje, pravila ponašanja (koja uključuju samokontrolu), čine načela na kojima je karate utemeljen.

Suprotno predrasudama koje borilačke sportove karakteršu nasilnim, karate svojim vježbačima prvenstveno nudi disciplinu, poštovanje i samokontrolu, kao osnovne pretpostavke za bavljenje ovim sportom, dakle osnovni i krajnji cilj karatea je: Protivnika nadvladati vještinom, a ne “uništiti” ga.

Od vježbača se traži da imaju dobre higijenske navike, da budu poslušni i da održavaju visoke standarde dicipline. Razumljivo da će navedena načela postati dijelom njihove svakodnevice, a prihvatanjem pozitivnog razmišljanja, olakšat će napredak u savladavanju tehnika. Pozitivan stav i razmišljanje povećavaju samopouzdanje, olakšavaju reakciju i prilagodbu na novonastalu situaciju bez obzira da li je riječ o onoj na borilištu ili u svakodnevnom životu.

Čast i vjernost su dva najvažnija principa. Ništa manje značajni nisu i pravednost, hrabrost, dobrota, ljubaznost, iskrenost, skromnost, a naročito samokontrola u svim situacijama. Ove vrijednosti su neophodne za život u zajednici, one čine čovjekov duhovni sklop, ali se, nažalost, u modernom društvu često izgube.

Vježbanje karatea pozitivno utječe na usvajanje zdravog načina života, unapređuje zdravlje i kvalitet života te smanjuje rizik od hroničnih bolesti. Dokazano je da je redovna fizička aktivnost veoma bitna za fizičko i mentalno zdravlje te psihosocijalni razvoj. Studije su pokazale da većina djece koja se bave sportom i tjelesno su aktivna u djetinjstvu, zadrže takve navike i u odrasloj dobi, što predstavlja dovoljan razlog da se sa usvajanjem zdravih navika i edukacijom o važnosti fizičke aktivnosti treba započeti od malih nogu.

Vježbanjem karatea unapređujemo:

  • zdraviji način života
  • bolju fizičku spremnost
  • povećanje nivoa samopouzdanja
  • postavljanje i dostizanje ciljeva
  • normalan razvoj zrelosti
  • ustrajanost u svemu
  • adaptaciju i prilagodbu u zajednici.
^